Priser

Motorattest  over 70 år 500 kr
Motorattest 400 kr
Varighedserklæring/sygemelding 345 kr
Sygemelding 200 kr
Privat konsultation 300 kr
Rejsevaccination voksen 250 kr
Re-vaccination voksen 250 kr
Vaccination barn <18 år 150 kr
Re-vaccination <18 år 150 kr
Handicapskilt
 Frihåndsattest

Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæring og attester.
Spørg hos lægerne om disse priser.
Staten pålagde pr. 1. april 2005 moms på lægeerklæringer og lægeattester. Momsen er 25%.