Åbningstider:
Daglig åbningstid er mellem kl. 08.00-16.00

Pause mellem kl.10.00-10.30 og mellem kl.12.00-12.30

Fremmøde uden tidsbestilling kan ske på hverdage mellem kl. 08.00-14.00 Du kan møde forskellige behandlere. Tilbuddet gælder mindre problemstillinger eller akut sygdom. Det gælder ikke kroniker kontroller, børneundersøgelser, rejsevaccinationer o.lign.

Der er telefontid fra kl. 9.00-10.00 på hverdage tlf.nr. 79 30 40 32, som står på dit gule sygesikringsbevis. Man kan taste sig videre til akuttelefonen hele dagen. Akuttelefonen er kun tiltænkt akut alvorlig sygdom eller mistanke herom.
I telefontiden er det fortrinsvis sygeplejerske der besvarer dit opkald.

Ved akut sygdom efter kl. 14.30-16.00 tlf. nr. 61 44 07 45. herefter skal man kontakte vagtlægen.

Ring 112 ved livsfare, pludselige brystsmerter, alvorlig åndedrætsbesvær eller lammelser.


Meddelelser:
Vi foretrækker, at du sender e.mails, bestiller tid og medicin via vores hjemmeside. Recepter på afhængighedsskabende medicin og ADHD-medicin kræver fremmøde.